Terry Pratchett: Mort

Døden skaffer seg en hjelpegutt. Døden selv er selvsagt den morsomste.

Leave a Reply