Ian Caldwell / Dustin Thomason: Den fjerde regelen

Reklamen sier at dette er en kodeknekker-roman for dem som likte DaVinci-koden. Det er bare fjall. Dette er en bok som handler om en rar gammel bok, litt drap og kodemysterium, men mest handler den om hvordan det er å bli voksen, og at man må ta ansvar for egne valg. Eller.no. Jo, en god bok, men tittelen burde vært “Fireregelen”. Det ville rime mer med innholdet.

Leave a Reply