Archive for March, 2007

Gert Nygårdshaug: Afrodites basseng

Thursday, March 1st, 2007

Dette var jo en litt underlig bok. Forfatteren eksperimenterer med tegnsetting og linjelengde som virkemiddel. Det er mulig han pleier å gjøre dette – jeg har ikke lest Nygårdshaug før. Det virker litt tilgjort, og ikke alltid så veldig overbevisende. Stilen uten punktum virker litt hindrende på leseflyten, i alle fall i begynnelsen. Noen finurlige innstikk av notater fra en som kaller seg “forfatteren” er puttet innimellom resten av teksten. Det frisker opp litt.

Handlingen er science fiction i nær framtid, og ganske apokalyptisk. En forsker lever alene med sønnen sin langt oppi Østerdalen. Så blir stort sett hele verden dekket av skog, og de må finne ut av ting på egen hånd. Kanskje er han den siste mannen i verden. I Sahara går en kvinne rundt alene. Kanskje er hun den siste kvinnen i verden. Slutten er altså ikke spesielt overraskende.

En sidenote er at historien er temmelig negativ i forhold til den kristne kirkens overlevelse på lengre sikt. Den blir avfeiet som avslørt av forskning. Det synes jeg er temmelig naivt.

Boka forteller om en verdenskatastrofe, men omhandler kun hendelser og miljø avgrensede steder i den vestlige kultukretsen. Det gjør den mindre overbevisende. Det er også store hull i logikken – flere mennesker har helt klart overlevd katastrofen enn det fortellingen legger opp til. Jeg klarer liksom ikke helt å tro på fiksjonen, den blir ikke levende for meg når jeg leser. Ellers skal forfatteren ha ros for imponerende research på detaljer.

Anbefales, mja, det er jo en artig bok, og handlingen drives framover på god måte. Språket er variert og gir en god leseopplevelse, særlig når den omhandler forholdet mellom far og sønn. Ikke noe som må leses, men ikke en dårlig bok heller.

http://users.linpro.no/ingvar/books.html