Hubaluba med Tomcat-5.0 og felles navnerom for URI’er

Tomcat-5.0 har en morsom (eller kjedelig) bug. Den tillatter flere webapp’er å mappe seg inn i samme URI-navnerom. Den syter litt i loggene sine, men synes ikke det er alvorlig  nok til å droppe deployment av en webapp. Om det finnes produkter som utnytter feilen? Selvsagt. Business Objects XI f.eks er slik. Dette har litt kjedelige konsekvenser, som for eksempel: Du er helt avhengig av å deploye webapper i rett rekkefølge, da de gjerne skriver over hverandres filer uten videre. Har du mange webapper kan dette fort bli en utrivelig greie å finne ut av.

I Tomcat-5.5 har de rettet denne feilen, så nevnte applikasjon virker ikke under denne.

Leave a Reply