André Bjerke: Skjult mønster

En ung dame er livredd for et eller annet, og søker tilflukt hos studiekameratene i et hus i skogen. Kameratene frykter at hun søkes drept, og begynner å nøste opp saken, men det er psykologen Bugge som oppklarer saken til slutt. Fornøyelig stil, og fiffig løsning. Mange spor er lagt ut underveis, men de er ikke så lett å få øye på. Helt greit, men ikke på langt nær så god som f.eks “De dødes tjern”.

Leave a Reply