Dagens yum-tips

yum er en fin ting. Den kan installere og oppgradere pakker, eller til og med hele operativsystemet ditt fra en versjon til neste. Mange synes imidlertid at den er for bråkete. Kanskje det. Dagens tips er imidlertid å bruke list i stedet for search, og aktiv bruk av -d

[root@uname ~]# yum -y install nagios-nrpe 2>&1 | wc -l
31
[root@uname ~]# yum -y -d1 install nagios-nrpe 2>&1 | wc -l
15
[root@uname ~]# yum -y -d0 install nagios-nrpe 2>&1 | wc -l
0
[root@uname ~]# yum search nagios | wc -l
109
[root@uname ~]# yum -d1 list available *nagios*
Available Packages
nagios-nsca.x86_64     2.6-0.lp1       linpro_x86_64
nagios-plugins-nrpe.x86_64 2.3-2.rf        linpro_x86_64

Fint, ikke sant?

Leave a Reply