Agatha Christie: A Three Act Tragedy

Poirot er invitert i selskap. En prest dør, tilsynelatende av slag. Noen uker senere er mange av de samme gjestene samlet i selskap igjen, og nok en person dør på nøyaktig samme måte. Poirot har trukket seg tilbake, men lar seg, ikke alt for motvillig, trekkes inn i etterforskningen. Kort og greit, og ikke alt for spennende. Morderen trer fram ganske tidlig, men motivet er ikke klart før på siste side. Anbefales bare sånn passe.

Tags: , ,

Leave a Reply