Agatha Christie: Peril at End House

Poirot og Hastings skal ha noen rolige dager på hotell, men blir avbrutt før de kommer i gang av en vislende kule, og må ta seg av en kvinne som blir forsøkt tatt av dage. Utsøkt lite mysterium der den skyldige selvsagt er den man minst forventer. Poirot i god form. Godkjent, og vel så det.

Tags: , ,

Leave a Reply