Colin Dexter: Siste buss til Woodstock

Hvis jeg skjønner det rett er dette første bok der førstebetjent Morse og overkonstabel Lewis jobber sammen i mordetterforskning. Det er et par ting som er litt forstyrrende med denne boka. For det første er oversettelsen til norsk gammeldags og noe tung, og lider under britiske vendinger som er oversatt bokstav for bokstav. Det blir litt … stivt. Den føles nok bedre på originalspråket. Det andre er synet på voldtekt og kjøring i beruset tilstand. Dette er ikke politisk korrekt i dagens Norge – men så er det heller ikke der handlingen utspiller seg, så det får vel passere. Bonus er Morses herlige humørsvingninger, fra melankoli til entusiasme til sorg og fortvilelse, via utskjellig av kollegaer (Lewis blir såvisst ikke spart) tilbake til melankoli, osv.

Et par unge damer blir sett mens de venter på bussen til Woodstock. Bussen er forsinket, så de haiker i stedet. Noen timer senere blir den ene av dem funnet voldtatt, og med skallen slått inn. Etterforskningen går i mange spor, og vi opplever ikke så rent lite romantikk underveis. Morse blir presentert som en humørsyk gammel gris, men det er vrient å ikke føle sympati for ham likevel. Anbefales sannsynligvis på engelsk.

Tags: , ,

Leave a Reply