Håkan Nesser: Tilbakekomsten

Førstebetjent Van Veeteren er i dårlig humør. Som vanlig. Han skal opereres for kreft i tarmen, et relativt rutinemessig inngrep, om ikke ukomplisert. Han lar det humøret gå utover omgivelsene. En barnehage på tur (for øvrig en av bokas morsomste kapitler, om man kjenner noen som jobber i kommunale barnehager) finner et halvråttent lik. For sikkerhets skyld uten hode, hender eller føtter. Men det kan være dobbeltdrapsdømte Leopold Verhaaven, viser det seg etter noen uker med etterforskning. Van Veeteren får mistanke om at det kan dreie seg om justismord, og han og hans trofaste undersåtter begynner å nøste i de gamle sakene. Van Veeteren stiller seg underveis det gamle spørsmålet: Justitia eller Nemesis (og sitererer nesten Agatha Christie et par ganger) – to sider av samme sak? Historien nøstes opp, men får en overraskende slutt.

Ikke Håkan Nessers beste bok, men språk og en god porson humor redder boka.

Tags: , ,

Leave a Reply