Agatha Christie: Death in the Clouds

Poirot tar fly, og som vanlig når han er i nærheten av mange mennesker på en gang, dør eller annen. Pussig, egentlig. Denne gangen er det kvinnen passasjersetet like overfor ham. Poirot tar på seg å løse saken etter landingen. Og det klarer han selvsagt.

Her er det nesten parodiske scener. Det blir framvist indisier i form av blåserør og mystiske gifter fra Sør-Amerika. Enda en person dør underveis før Poirot forstår sammenhengen. Ikke Christies beste. Anbefales egentlig ikke.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.