Gert Nygårdshaug: Rødsonen

I det fjerne Tanjung i Ny-Guinnea drives det ulovlig hogst av regnskog. Tømmeret skjæres til plank ved et lokalt sagbruk, og eksporteres deretter med svimlende fortjeneste. Det norske regnskogfondets lokale representant blir funnet drept. En etterforsker fra Kripos blir sendt ned, og melder at han har funnet løsningen. Kort etter blir han også meldt drept, og Skarphedin Olsen sendes for å finne ut av saken. Med seg på lasset tar han sin nevø Fredric Drum.

Etterforskningen blir greit redegjort for. Den lokale politisjefen er “comic relief” i en av og til temmelig blodig affære. Skarphedin klarer ikke spleise Fredric med den norske vakre regnskogaktivisten. Saken rulles opp til slutt. Forsåvidt elegant løsning, men ikke storslagent pønsket ut. Så langt en grei krim.

Boka avslutter også rammehistorien om Skarpehedin og hans bestefar, Fredric Drums oldefar, ved samme navn. Det er en litt merkelig historie, der begreper som tid og bevissthet viskes ut, og selv om vi får en slags forklaring på hvordan det henger sammen, sitter man igjen med flere spørsmål enn svar. Noe som i følge etterordet er nettopp forfatterens mening. Jeg burde kanskje ha lest flere av seriens ti bøker (jeg har bare lest to) for å forstå mer.

Leave a Reply