Archive for March, 2010

Alexander McCall Smith: Damenes detektivbyrå nr. 1

Monday, March 22nd, 2010

Botswana, Afrika. Precious Ramotswe begraver sin far, arver en liten formue i kveg, og investerer uforsiktig nok i Botswanas første detektivbyrå. Med teft og kløkt, og god støtte i detektivhåndboka si, løser hun den ene saken etter den andre.

Denne boka er vel det nærmeste bokklubben vil kalle “en sjarmbombe av en bok”. For det er nettopp hva det er. Forfatteren har opplagt kunnskap om Afrika. Kanskje han kommer derfra, eller har vært der. Wikipedia vet sikkert. Dette er muntert og trivelig, litt melankolsk og skummelt innimellom kanskje. Men først og fremst en glad bok om Afrika. Og det kan vi jammen trenge. Kanskje er det litt naivt og enkelt. Her nevnes ikke AIDS eller krig, eller sult eller korrupsjon, annet enn såvidt mellom linjene. Men det er faktisk helt greit, for Precious er stolt av å være afrikaner, og bra er det.

Anbefales.

Jules Verne: En verdensomseiling under havet

Monday, March 22nd, 2010

Jeg har lest enda en av Jules Vernes udødelige klassikere som kveldshøytlesning for eldstemann. Dette er jo en litt spesiell bok. Noen deler synes han var litt kjedelige. Andre biter ble nesten i skumleste laget. Og så var det litt høytidelige språket litt uvant for ham i starten. Nå er det 25 år siden jeg leste den sist, men den var nesten like magisk for meg nå, som den gangen for lenge siden. Og jeg blir stadig like forundret over hvor utrolig forut for sin tid Verne var.

Bøker av Jules Verne bør alle lese.

Working around shared folder / namespace issues in Evolution

Friday, March 12th, 2010

Update: This hack is no longer necessary with evolution newer than 2.30.1. Just check “Override server-supplied folder namespace”, and leave the string empty. Like in most other MUAs actually.

Using Evolution for accessing IMAP folders with separate top-level folders from your inbox is not possible out of the box. You have to use the standard INBOX or hard code another top-level folder name.

This is a problem because for instance Cyrus and other much used IMAP server implementations can serve more than one top level folder. A classical example is an INBOX for a user’s personal inbox, and a list of shared folders for that user’s organization. Other much used MUAs, like for instance Thunderbird, have no problem supporting any list of top level folders.

It seems that this bug will never be fixed, or at least not until the IMAP backend in Evolution is fixed and or reimplemented (scheduled for 2.30.x or something)?

So what to do? Here’s a simple workaround: Create several IMAP server definitions. You’ll need one for each top level folder, and hardcode the top level folder as namespace for that server definition. There’s a catch, though. Evolution stores each server definition based on that server’s name, and not the server definition name. So for each top level folder / server definition, you need a different server name. Since accessing /etc/hosts on UNIX-like machines is quite easy, this is fixable. My setup looks like this:

$ getent hosts | grep imap
10.1.2.3  imap-inbox.tld
10.1.2.3  imap-customer-shared.tld
10.1.2.3  imap-internal-shared.tld

This is probably a bit inefficient for implementations with many folders, as Evolution has to maintain more IMAP connections than it would have with proper support, but it works.

A check_clustat nagios plugin for RHCS

Wednesday, March 10th, 2010

Nothing magic today. Just a simple small perl script. From the header:

#
# check_clustat
# A Nagios plugin that polls clustat
#
# Reports 0 (OK)    if all services are started
# Reports 1 (WARNING) if any services are starting, stopping, pending, 
#           or disabled
# Reports 2 (CRITICAL) if any services are stopped or failed
# Reports 3 (UNKNOWN) if no services are found, or it is unable 
#           to parse or get clustat ouput
#

Download at http://users.linpro.no/ingvar/check_clustat.txt.

RPM packages of munin-1.4.4 for RHEL and derivates available

Thursday, March 4th, 2010

Kevin Fenzi has uploaded packages of munin-1.4.4 to Fedora Rawhide, and I have as usual recompiled the packages against EPEL 4 and 5.

The packages are available at http://users.linpro.no/ingvar/munin/1.4/.

Arnaldur Indriðason: Vannet

Wednesday, March 3rd, 2010

En hydrolog finner et skjelett i et vann på Island der vannstanden har sunket noen meter under det normale. Skjelettet er festet til noe som ser ut til å være gammelt avlyttingsutstyr. Erlendur, Sigurdur Óli og Elínborg har fått en ny sak å jobbe med. Underveis får Erlendur ny innsikt om sine barn på skråplanet, og nærmer seg et fastere punkt i tilværelsen.

I Øst-Tyskland på 60-tallet lever islandske og andre utenlandske studenter i en tilværelse av hjernevask, overvåking og kontroll, noe som får katastrofale følger når noen prøver å motarbeide systemet.

Nok en gang tar Arnaldur Indriðason oss tilbake i tid, og kjører historiene i nåtid og fortid parallelt til de endelig møter hverandre mot slutten av boka. Dette er en bedre bok enn forløperne. Mer språklig formfullendt. Det er mindre utmalt elendighet underveis enn i tidligere bøker, og godt er det, for historien er trist nok som den er. Og så er det pussig å lese denne så kort etter å ha lest 1984. Det er nesten utrolig hvor godt sjablongen derfra passer til Stasi sitt arbeid i DDR.

Denne boka er sørgelig, men god. Anbefales!