J.R.R. Tolkien: The return of the shadow

Bind seks av historien om Midtgards tilblivelse, ført i pennen av Christopher Tolkien, som gjør et nærmest arkeologisk arbeid i farens rotete papirbunker. Vi følger en møysommelig prosess av puslespillbiter, overstrykinger, og håndskriftfragmenter som utgjør de første skissene, og deretter mye av prosessen fram mot de første delene av Ringenes Herre. Det var litt overraskende å se hvor mange utkast og avstikkere historien hadde, før den etter Elronds hus får mer retning, og skyter fart.

Dette er en bok for spesielt interesserte, som synes det er storveis å lese utkast etter utkast av de første kapitlene av denne fantastiske fortellingen. Jeg er nok en slik person.

Tags: ,

Leave a Reply