Knut Hamsun: Børn av tiden

Løytnant Willats Holmsen på Segelfoss gods i Nordland lever et liv i overflod – slik ser det i alle fall ut på utsiden. Men godset innbringer ikke nok til å holde utgiftene i sjakk, og løytnanten har konstante pengebekymringer. Dessuten er han i konstant feide med sin tyske hustru. Inn fra siden kommer den rike og driftige Tobias Holmengrå som har skaffet seg formue i utlandet. Med hans penger endrer husmannsfolket på Segelfoss seg til en liten by. Kai, krambu, mølle, og flere hus, ja kanskje til og med telegraf.

Hva skjer med et samfunn i endring? Hamsun fletter historien om det skakke ekteskapet Holmsen, og utviklingen av det føydale Segelfoss i Nordland til en ny tid, med vidd og sarkasme. Embedsfolk fra sørpå får passet påskrevet, og Hamsuns spesialitet, ulykkelig kjærlighet blir det også god plass til.

Anbefales varmt.

Tags:

Leave a Reply