Archive for May, 2011

Matt Rees: En grav i Gaza

Sunday, May 29th, 2011

Historielæreren Omar Yussef reiser til Gaza for å være med på å inspisere en FN-finansiert skole der. Da han kommer dit viser det seg at en av lærerne ved skolen er arrestert. Yussef forsøker å nøste i saken, men Gaza er et farlig sted å forsøke å oppklare mysterier. Et liv er lite verdt, de fleste forbrytelser henger sammen, og millits står mot millits i det ene lokale oppgjøret etter det andre. Yussef innser plutselig at både han selv og vennene hans fra FN er i stor fare.

Dette er riktig bra, men kanskje litt ujevnt innimellom. Hovedpersonen Yussef er en elskelig, men litt sliten bestefar, og en ganske så fremragende privatdetektiv. Den klassiske detektivromanens bakgårdsgater og storby i regn og tåke er byttet ut med fattigslige Gaza i sandstorm. Samtidig er dette en eksplosiv politisk thriller som beskriver forholdene i Gaza på sitt verste, med fattigdom, vold og gjennomgripende korrupsjon. De bitene er temmelig trist lesning, og det blir ikke lysere av at det er basert på faktiske hendelser. Det er ikke mye til framtid i Gaza, og det er ikke nødvendig med israelske soldater for å gjøre livet i flyktningeleirene trist og farlig.

Dette er en bok det er vel verdt å lese, ikke minst for dem som er interessert i konfliktene i Midtøsten. Den norske oversettelsen skjemmes desverre av småfeil og unøyaktigheter, og kunne godt vært en runde til i kvalitetskontrollen. Jeg vil likevel anbefale den både for aktualitet og underholdningsverdi.

Håkan Nesser: Carmine Street

Sunday, May 29th, 2011

Forfatteren Erik og hans kone billedkunstneren Winny, opplever alle barneforeldres mareritt. Deres fire år gamle datter Sara blir bortført, og forsvinner. Winny må ha psykiatrisk behandling, og Erik overlever på jobben med å holde henne oppe, eller bære henne på hendene, som psykologen hans sier. For å komme seg videre i savnet og sorgen flytter de til New York. Winny er overbevist om at Sara fortsatt er i live, og Erik har fått beskjed om ikke å knuse håpet hennes. Så begynner merkelige ting å skje, og Erik innser hvor lite han egentlig vet om sin kone.

Dette er en flott bok fra Håkan Nesser. Fra å være en litt trist historie om hvordan kunstnerparet overlever sorgen over sin datter, snur den seg til en ultraspennende thriller, ikke ulikt det Nesser gjør både i bøkene om Gunnar Barbarotti og om Van Veeteren.

Samtidig er dette en aldri så liten godbit fordi den er skrevet i og om New York. Jeg fikk jammen lyst til å reise dit da jeg leste boka. Dette er bind 1 i Nessers såkalte storbytrilogi, uten at den har noe med de andre bøkene å gjøre.

Nesser er nestor. Les denne.

Per Petterson: Jeg forbanner tidens elv

Sunday, May 29th, 2011

Arvid Jansen opplever at familiens hans er i oppløsning. Han blir skilt, og moren hans er døende, og rømmer til hjemstedet sitt i Danmark. Han tar et overblikk over livet han har levd fram til da. Det er stort sett et sørgerlig syn.

Dette er visstnok et bind av en familiekrønike jeg ikke har lest de første bøkene av. Det gjør ikke så mye, for boka står trygt på egne bein, og gjør et solid inntrykk på leseren. Her er det massevis å tolke og fordype seg i, om man ønsker det. Hovedpersonens problematiske forhold til sin mor, som han føler svikter faren, eller omvendt, for den saks skyld, ikke ulikt tematikken i Ut og stjæle hester. Kjærligheten som starter så flott, men som forvitrer over tid, og den politiske plattformen i AKP/ml som løser seg opp likeså. Historien om Arvid er sørgmodig, for ikke å si bent fram trist, men samtidig beskrevet i et språk så det bare er å gi seg ende over. Det stramt og veldisiplinert, aldri overlesset, men likevel fantastisk rikt.

Selv om den ikke helt når opp til Ut og stjæle hester, er dette en veldig bra bok.

Running Fedora on the Galaxy S part 2

Wednesday, May 25th, 2011

I recently did a posting on running Fedora on my Samsung Galaxy S. I have been asked for some more details and screenshots. So here goes.

Setting up the fedora environment is well described in the last posting, no need to repeat that. A screenshot should do:

Starting fedora

For convenience, I added a script for entering the chroot from another shell, without remounting the kernel filesystems again.

# grep -v busybox /data/local/bin/startfedora | grep -vi mount > /data/local/bin/enterfedora
# chmod +x /data/local/bin/enterfedora

I detest running applications as root when I don’t have to. So I figured a way to start the X server (Xvnc) as root (by sudo), and made a custom script starting a vnc session as an unprivileged user. Install sudo, add a sudoers line with visudo like this

yourusername  ALL=(root)       NOPASSWD: /usr/bin/Xvnc, /usr/bin/kill

A sample script myvncserver may be found here. Place it in /usr/local/bin and make it executable.

As a desktop example, I used XFCE. Place your phone on the loader, that will take some time.

# yum groupinstall XFCE

Then add a local xstartup script in /home/myusername/.vnc/xstartup that looks something like this:

#!/bin/sh
sleep 2
xfce4-session > ~/xfce4-session.log 2>&1
myvncserver -kill
pkill gam_server

Make it executable, and run it. Look for problems in ~/xfce4-session.log and ~/.vnc/localhost:1.log Then connect to host 127.0.0.1 port 5901 via your favourite android vnc viewer.

Here’s an example video session:
Galaxy S Fedora desktop

Making the web browser work was a bit tricky. A process running as a non-root user on android has no rights except those granted specifically. After a bit trial and error, I found that the security model is based on the user id. As long as the application granted specific rights is running, another process running with the same uid may use the same rights. So in short, to allow a fedora chroot web browser connect to the Internet, pick a uid for your local user, matching that of another web browser on the phone, and run that browser in the background. DNS lookup has similar problems, I guess android uses some internal nss lookup methods, so calls to external DNS servers are not allowed. At least, they are not allowed for com.allow.browser. I ended up putting some example addresses in /etc/hosts… … or you could run the web browser with sudo, but that is generally known as a bad idea. So what I need now is a very small footprint android app that has full Internet connection, and can run in the background. Should be easy to find, I guess.

That’s it, actually. Remember to stop all running fedora services before logging out of the fedora chroot.

Running Fedora on the Galaxy S

Friday, May 20th, 2011

The Samsung Galaxy S is a quite cool smartphone running Linux under the hood. Linux, but not Fedora. Until now.

Update: new post with screenshots and video.

You need a Galaxy S (or probably any decent Android unit). You need root on your device, the superuser package, busybox, and a way to log in via ssh. I used the QuickSSHD package available via marked. A VNC viewer and terminal emulator may also come handy, so you can abuse your Galaxy S also when you are on the run.

Information on how to root your phone is all over the net. No need to repeat that here.

Actually running Fedora alone on the Galaxy S may become possible in some distant future, but for now, we have to be content with running a chroot session of Fedora, and running X11 apps via VNC. As Fedora already exists for ARM, all we have to do is to unpack a root filesystem and chroot into it. Easy!

To avoid filling the internal sdcard, it may be a good idea to use an ext3 or ext4 (NOT vfat or msdos) formatted extra sdcard, or a loop-mounted image. The easiest way to get started though, is just using the internal sdcard, so that is what is demonstrated in the following. You probably want to keep an eye on disk space usage. Start an extra shell via ssh, and run df from time to time.

# df /data/local

Now, let’s get started.

Start with logging into your phone over ssh. I have put an entry “galaxys” in my /etc/hosts. Your phone’s ip address is visible in the QuickSSHD main window.

$ ssh root@galaxys

Make a home for your Fedora root filesystem. /data/local will do

# cd /data/local
# mkdir fedora
# cd fedora

Download a Fedora root filesystem tarball. The latest available is f12. The system wget was by some reason unable to resolve names correctly, but fetching via ip address worked. ymmv. The ip address for ftp.linux.org.uk is 195.92.253.2.

# wget http://195.92.253.2/pub/linux/arm/fedora/rootfs/rootfs-f12.tar.bz2

Unpack the file system. This may take a few minutes. Then remove the tarball to free some disk space.

# bzcat rootfs-f12.tar.bz2 | tar -xvf -
# rm rootfs-f12.tar.bz2

Make a start script

# vi /data/local/bin/startfedora

Add something like this:

#!/bin/sh
#
# Simple script to start a fedora chroot
#
path=$PATH
home=$HOME
term=$TERM
shell=$SHELL

fedora="/data/local/fedora/rootfs-f12"

echo Mounting kernel filesystems...
busybox mount -t proc proc $fedora/proc
busybox mount --bind /sys $fedora/sys
busybox mount --bind /dev $fedora/dev
busybox mount -t devpts devpts $fedora/dev/pts

echo Starting Fedora in chroot at
echo $fedora ...
export TERM=vt100
export HOME=/root
export PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
export SHELL=/bin/bash
export EDITOR=vi

/system/bin/chroot $fedora $SHELL -l

# Graceful exit
echo Unmounting kernel filesystems...
busybox umount $fedora/dev/pts
busybox umount $fedora/dev
busybox umount $fedora/sys
busybox umount $fedora/proc

# Restore environment
PATH=$path
HOME=$home
TERM=$term
SHELL=$shell
echo Done.

Make the script executable

# chmod +x /data/local/bin/startfedora

Start the fedora chroot

# startfedora

If everything worked, you are now inside the fedora chroot, actually running fedora on your phone. Wow!

# cat /etc/fedora-release
# uname -a

Now, let’s do some maintenance work, to make it actually usable

Rebuild the rpm database

# rm -vf /var/lib/rpm/__db.*
# rpm --rebuilddb

Add a working resolv.conf

# echo "nameserver 8.8.4.4" > /etc/resolv.conf

Fix the mtab

# rm -f /etc/mtab
# vi /etc/mtab

This will do:

rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0
none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
proc /proc proc rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0

Check that /, /proc, /sys, /dev and /dev/pts is mounted

# ls / /proc /sys /dev /dev/pts

Update lastest packages

# yum update

You may want to run apps in an X server via VNC. Quite cool.

# yum install blackbox xterm tigervnc-server xorg-x11-xauth bitstream-vera-sans-fonts xorg-x11-server-utils
# mkdir /root/.vnc
# vi /root/.vnc/xstartup

A simple xstart script for vnc

#!/bin/sh
xterm &
blackbox &
sleep 1
xsetroot -solid midnightblue

Start the VNC server

# chmod +x /root/.vnc/xstartup
# vncserver -geometry 800x480 :1

You can now connect to your phone via any vnc client on port 5901. If you want to show off running X on the device itself, connect to 127.0.0.1

The sky (and disk space) is the limit.

Before exiting the Fedora chroot, make sure you kill all the processes you have started, including the VNC server.

# vncserver -kill :1
# exit

Bo{g,n}us points:
* For now, the VNC server has to run as root. I’d be interested in any workaround. Start a display manager instead of a shell session? Running a nested X server?
* You may add your own user within the fedora chroot. Just run the normal adduser and password commands
* You can run a local openssh-server sshd within the chroot jail. Just configure it to run on another port than 22 to not get in QuickSSHD’s way, and start it with “service sshd start”.

Haruki Murakami: The Wind up bird Chronicle

Friday, May 6th, 2011

Toru Okada lever sammen med sin kone Kumiko. Han er arbeidsledig etter eget ønske, og mens Kumiko sørger for inntekten, passer Toru huset og katten, lager mat, gjør husarbeid, og koser seg med å gjøre ikkeno. Så forsvinner katten, og Toru blir kontaktet av et slags medium for å forsøke å finne den tilbake. Samtidig får han slibrige telefoner fra en ukjent kvinne, og han blir kjent med tenåringsdattera i et av nabohusene. Så forsvinner Kumiko også. Derfra eskalerer historien i mange retninger, og herr Okada opplever at verden er veldig mye mer komplisert enn det han trodde på forhånd – og sannsynligvis langt mer enn det leseren trodde også.

Dette er en rik bok. Jeg er en sucker for historier i historier, gjerne i flere lag. Dem er det mange av her. Ikke minst fra den for meg totalt ukjente krigen i Mandsjuria, mellom Japan som okkuperer kinesisk land, og Sovjet. Ganske så blodig blir det også innimellom. Kanskje litt vel mye detaljer etter min smak. Vi lærer videre at livet ser svært annerledes ut når du betrakter det fra bunnen av en brønn. Ikke overraskende når du tenker over det, men det har du neppe gjort med mindre du har lest denne boka allerede. Dette er bare én, og langt fra den merkeligste, av en lang liste surrealistiske hendelser og inntrykk som rammer hovedpersonen. Hendelsene skrider fram, av og til i raskt tempo, av og til langsomt, ikke alltid i kronologisk rekkefølge, og ofte avbrutt av brev eller historier fra fortiden. Her må man bare henge seg på, og prøve å ikke falle av i svingene.

Boka sier også noe om oppvåkning. Hovedpersonen lever et sløvt liv der han passer huset og hører radio. Han merker ikke at Kumiko glir vekk fra ham, før hun plutselig er borte. I kampen for å få Kumiko tilbake må han finne igjen følelsene sine for henne. Dermed spiller fantasi, drømmer, og underbevissthet en stor rolle underveis. Av og til er det ikke godt å vite hvilken verden personene befinner seg i.

Det er ikke fritt for at det kan bli litt forvirrende av og til. Derfor kan det være godt å vite at trådene blir sånn nogenlunde samlet mot slutten. Denne boka anbefales varmt, men man må sette av rikelig med tid.

Levi Henriksen: Bare mjuke pakker under treet

Friday, May 6th, 2011

Første bok i Levi Henriksen duettsamling av julenoveller. Den likner bok nummer to i stil og form. Ikke særlig mye mer å si, egentlig. Det er litt skakt og sårt, ikke så dypt alltid, men varmt og inderlig, og ikke helt uten humor. Kan gjerne anbefales.

Lars Saabye Christensen: Visning

Thursday, May 5th, 2011

Cathrin og Willy bor sammen. Han er en mislykket manusforfatter fra bygda, hun er vellykket designer fra beste vestkant i Oslo. Mellom festing i helgene foreslår Cathrin at de skal gå på visninger. Willy opplever skjulte sider i Cathrins liv, og så skjer det en kraftig endring i tilværelsen deres.

Ikke like dyp som mye av det andre LSChr har skrevet før, men det holder likevel. På tross av hint som er lagt ut sitter vi lenge og lurer: Hva skjedde egentlig? Så er det mange morsomme beskrivelser om vi som var unge på 90-tallet; hva hadde vi å kjempe for, f.eks?

Morsomt, men litt sørgelig om tap og savn. Litt mislykket klassereise, ganske Tom Waits, egentlig.

Kan godt anbefale den, jeg