Archive for November, 2011

jemalloc-2.2.5 released, updated packages for fedora and epel

Monday, November 21st, 2011

jemalloc is a general-purpose scalable concurrent malloc(3) implementation.

I recently built jemalloc-2.2.5 for fedora and epel6. Updates are submitted to bodhi, and will trickle down to their respective test (and later stable) repos in a few days.

Because of som ppc specific lacking functionality, jemalloc is still not updated for for epel5. epel5 supports ppc/ppc64 and needs those fixed to get a working update. For details, see Jason’s answer in April. As stated before, I have access to 32 and 64 bit ppc hardware, and would be happy to test that if the code appears.

Because of this, I have built x86_64 and i386 packages of jemalloc-2.2.5 for rhel5 and clones. The packages are available here:

http://users.linpro.no/ingvar/jemalloc/2.2.5/el5/

Rosalind Kerven: Kong Arthur og den hellige gral

Monday, November 7th, 2011

Kort og grei gjendiktning av de viktigste mytene om Kong Arthur og ridderne av det runde bord. Greit å få noen knagger å henge hattene på. Hvis man vil ha litt tyngre stoff kan man f.eks lese Sir Gawain and The Green Knight oversatt fra gammelengelsk av J.R.R Tolkien.

Knut Nærum: Sitt ned og hold kjeft

Monday, November 7th, 2011

Lærebok i hvordan legge vekk all selvtillit, inklusive praktiske øvelser. Lettlest og satirisk i lett nytt-på-nytt-stil. Ikke spesielt tungt, men morsomt er det jo.

Karel Čapek: Salamanderkrigen

Monday, November 7th, 2011

Stillehavet, tredvetallet: En litt rufsete nederlandsk kaptein Van Toch oppdager en til nå ukjent rase salamandre i en uutforsket bukt på en stillehavsøy. Disse er intelligente som mennesker, og fabelaktige til å bygge i og under vann. Van Toch lærer dem å snakke, og byttehandler med dem – verktøy mot perler. Siden går han til en investor med en idé om å spre salamanderne til andre stillehavsøyer for å finne flere perler. Snart er salamanderne spredt til flere hav, i mer eller mindre fredelig handel etter Van Tochs modell. Men konsernet som har investert i salamanderne vil ha mer avkastning, og ønsker å utnytte salamanderne kommersielt. Snart er salamanderne i arbeid over hele verden, skamløst utnyttet av “eierne” sine.

Dette er på mange måter en artig liten science fiction. Alvorlig allegorisk, men i en morsom og underholdende form. Historien blir fortalt stort sett gjennom anektdoter, avisutklipp, styremøteprotokoller, osv. Samtidig blir svært alvorlige temaer tatt opp. Boka var spot on politisk, idét den tok nazistenes raseteorier på kornet, og harsellerer med vestmaktenes klassiske dannelseskultur. Underveis kritiseres alt fra klassisk slavehandel til Folkeforbundet og storpolitikk stater imellom.

Etter min smak blir det litt for mye allegori, deterministisk og framtidspessimistisk. Menneskeheten levnes ikke mye håp. Det går rett og slett ad Undas. Når salamanderne er intelligente vesesner, holdes undertrykte, blir opplært i avansert teknkologi, og samtidig formerer seg i rasende tempo, går det som det må gå. Forfatteren selv blir litt overrasket over resultatet, og går i seg selv mot slutten av boka.

Siden dannelsen ble nevnt: Dette er opplagt en bok som bør med i allmendannelsens pensum. Åtte på to terninger.