Patricia Cornwell: Point of Origin

Vår alles kjære dr. Kay Scarpetta, direktør ved rettsmidisinsk institutt i Virginia, blir utkalt til en branntomt. Hun blir hentet i helikopter av sin niese Lucy, som har hoppet av fra FBI, og jobber nå med spesialetterforskerne for mistenkelige branner. En stor herregård har brent ned, inklusive staller og en mengde verdifulle hester gikk med i brannen. I restene av våningshuset finner Scarpetta sammen med spesialetterforskerne, levningene av en ung kvinne med lang lyst hår. Samtidig har Lucys gamle fiende, Carrie Grethen, rømt fra sinnsykehuset der hun ventet på dom i saken sin. Et nytt mysterium for Scarpetta, og det er jo på tide å få ordnet opp i denne verkebyllen Carrie.

Vi lærer en del om helikopterflyving. Ellers blir det litt for forutsigbart, der vi følger det makabre sporet som Carrie har lagt ut, inntil den eksplosive finalen. Eneste overraskelsen var kanskje valget av ofre mot slutten av boka. Dette er selvsagt en må-ha for dem som har lest de åtte tidligere bøkene om Kay Scarpetta og vennene hennes.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.