Patricia Cornwell: Unnatural Exposure

Direktør ved Virginias rettsmedisinske institutt, dr. Kay Scarpetta er på vennskapsvisitt i Irland der hun holder en forelesningsserie. Samtidig undersøker hun en serie groteske drap der kun overkroppen til ofrene, uten lemmer eller hode, har blitt funnet, først i en serie på åtte saker i Irland, etterfulgt av fire tilsvarende saker i USA. Ingen av sakene er blitt oppklart. Vel hjemme igjen er hun sliten, og bevilger seg en fridag i hagen, bare for å bli avbrutt av vakttelefonen – et nytt hode- og lemløst offer er blitt funnet på en søppelfylling. Det viser seg at det er forskjeller fra de originale mordene. Har morderen endret sin viktimologi (sic), eller er det noen som etterlikner drapene? Samtidig dukker det opp en langt mer alvorlig sak, et dødelig virus sprer seg på en øy og truer lokalbefolkningen og ikke minst Scarpetta selv. Scarpetta må nok en løse en nasjonal krise.

Litt mer intenst, og dermed også litt bedre enn i hvert fall de to foregående nummerne i såpeoperaen om Scarpetta og vennene hennes. Samtidig henger det ikke helt sammen. Man tar ikke lett på hoste og feber når man nettopp har sluppet ut fra isolasjon etter å ha blitt utsatt for et dødelig virus. Å lese om feber og virus blir kansje også litt mer virkelig når leseren selv ligger på sofaen med feber.

Tags: , ,

Leave a Reply