Ursula K. Leguin: The Tombs of Atuan

Vi er tilbake i Earthsea, i fantasy-middelalderen. Den vesle jenta Tenar blir hentet fra foreldrene sine når hun er fem år, for å tjene som den reinkarnerte yppersteprestinnen Arha, “den som er spist opp”. Hun vokter over tempelet til De Eldste, en underjordisk labyrint, og lever et temmelig trist liv i et hus uten vinduer. Så dukker Spurvehauken, trollmannen fra A Wizard of Earthsea opp. Han har blitt voksen og vis, men går seg vekk i labyrinten. Hvordan det går er kanskje ikke spesielt overraskende.

For dem som husker Platon: Huleliknelsen revisited.

Det var her litt som i forrige bok. Ikke verst, men det er liksom over idét det tar av.

Tags: , ,

Leave a Reply