Ursula K. LeGuinn: Tales from EarthSea

En samling kortere fortellinger fra JordSjøs eldre og yngre historie. Vi får høre hvordan trollmannskolen på øye Gont oppstår, og hvor Dørvakten kommer fra. En kjærlighetshistorie om to unge og deres valg. Ikke en spesielt nyskapende historie. Og en historie som binder sammen Tehanu og The Other Wind, der vi får vite mer om hvem dragene egentlig er.

Lesverdig, og om det blir litt langdrygt avsluttes det hele med et stort glis om forfatteren.

Tags: , ,

Leave a Reply