Nick Hornby: Slam

Sam Jones er 16 år. Han bor på gutterommet hos moren sin, i en liten leilighet i Southampton. Moren er en ung mor på 32 år. Hun fikk altså Sam da hun var 16, og de bor ikke sammen med Sams far. Sam er skater /skæiter/, og hans store idol er Tony Hawk. På veggen på gutterommet henger en diger plakat av Hawk, og Sam har lest selvbiografien hans så mange ganger at han kan den utenat. I mangel av andre å få gode råd av snakker Sam med Tony, og får sitater fra boka hans som svar.

Så møter han Alicia. Alicia er blendende vakker, og etter noen innledende runder blir de sammen. Etter litt uforsiktig bruk av prevensjon blir Alicia gravid, og Sam skal bli ung far, som sine foreldre før seg.

Sam henvender seg til Hawk for å få råd, og blir slynget inn i framtida, i alle fall i drømme. Det er et ganske mesterlig forfatterknep, for siden Sam ikke vet filla om hva som har skjedd underveis, blir det riktig morsomt.

Sam på 16 år likner på mange 16-åringer, og jeg vil tro det er ganske lett for en gutt på 16 å kjenne seg igjen. Det er nok bokas (og generelt Nick Hornbys) styrke, at forfatteren skriver seg helt inn i målgruppa. Imidlertid får historien litt propagandapreg over seg, og det kan virke litt som om han skriver på bestilling. Kanskje gjorde han det også. Boka ble delt ut gratis blant Southampons ungdom.

Budskapet er i alle fall ganske klart: Det varer ikke evig. Vent. Vær forsiktig. Bruk kondom. Og skulle man havne “i uløkka” kan det gå helt fint likevel.

Tags: ,

Leave a Reply