Alf Reidar Jacobsen: Kongens nei

Etter suksessen med Lahlums Lie-biografi fikk jeg blod på tann, og rasket til meg litt mer lettvektshistorie fra biblioteket. Denne gangen den spennende historien om hva som hendte i Oslo 9. april 1940, og dagene derpå. Forfatteren har plukket dagboknotater, militære rapporter, avhandlinger, utredninger, historiebøker, biografier, og sikkert veldig mye mer, og sydd lappeteppet sammen til en utrolig livaktig fremstilling av det som skjedde da Tyskland hærtok Norge. Vi får innblikk i skjebner på begge sider, men mest vekt blir lagt på situasjonen rundt kongen og regjeringen. Vi får også se hvor kritisk nedbyggingen av forsvaret i mellomkrigstiden var for forsvarsevnen da angrepet kom, og hvor mye flaks, frekkhet og heltemot kan spille inn, når motstanden virker overveldende. Og det gjaldt på begge sider.

Spennende og utrolig underholdende historietime fra Alf R. Jacobsen. Anbefales varmt.

Tags: , , ,

Leave a Reply