Colin Dexter: Døden i sakristiet

Førstebetjent Morse ved politiet i Oxford har ferie. Men han kommer seg ikke til Syden. I stedet roter han seg bort i et kirkemord i en liten forstad. Og når den lokale politisjefen må sykmelde seg med influensa, tar han like gjerne med seg Lewis, og må raska på, for her kommer det ene mordet etter det andre.

Jeg er vant til å se for meg Morse i klassisk BBC-TV-serie-stil, som en mann nærmere 60 enn 50, nærmest hvit i håret, nesten en gammel mann. Men her framstår han som rundt de 40, og energisk, rask, og nesten aggressiv i etterforskningen. Og sidekicket Lewis er ikke yngre, men snarere jevngammel. Plotet til Dexter er klassisk britisk krim, der leseren blir forsøkt lurt den ene veienog så den andre. Morse har som vanlig mange ender å nøste opp, og mange av dem ender blindt, så når han til slutt kommer fram til løsningen er vi nesten litt anpustne, og tenker; var det da nødvendig å gjøre det så komplisert?

Denne utgaven fra Bokklubben har et flott etterord om Morse og Dexter, ved Nils Nordberg. Bonus!

Tags: , , ,

Leave a Reply