Antony Beevor: Berlin – Nederlaget 1945

Østfronten er tapt, og den Røde hær ruller innover mot Tysklands østgrense. De tar landsby etter landsby, front etter front. Hitlers øverste ledelse vakler. Den tyske hærledelsen er i sterk konflikt med føreren. På Jalta-konferansen utmanøvrerer Stalin vestmaktene og en syk og svak Roosevelt, og får spillerom til å gjøre som han vil med Øst-Europa. De alliertes bombeangrep mot Berlin tetner til, og sivilbefolkningen lider i bomberommene, og venter på det endelige oppgjøret. Det eneste håpet for tyskerne at de allierte vestmaktene er mindre blodtørstige enn russerne. Det er ikke alltid tilfelle. I byene går den Røde hær fra dør til dør for å finne og henrette alle SS-soldater de kan finne. Nazistene på sin side kaller ut sine siste reserver. Sivilister, veteraner, krigsskadde, og barn ned i 12-13-års alder blir sendt ut med enkel uniform og panzerfaust for å forsvare Hitler mot sovjetiske stridsvogner. Tusenvis blir unødvendig drept før kampene ebber ut.

Antony Beevor baserer seg på mengder av historiske kilder, militære rapporter, personlige arkiv, brev og dagbøker, og tegner et sørgerlig bilde av krigens slutt i Tyskland våren 1945. Sivile som militære tyskere drepes for fote og plyndringen av sivilbefolkningen i øst er altomfattende. Stalin sparte heller ikke sine egne. Han lot to marskalker konkurrere om å nå Berlin, for å heise det sovjetiske flagget over byen. Kappløpet medførte unødvendig store slag, med store tap på begge sider. Ved et strategisk viktig høydedrag ble 30.000 soldater drept, og en tredjedel av disse fra den Røde hær. Det verste er likevel de grotesk mange voldtektene. I følge Beevor ble anslagsvis en million tyske kvinner voldtatt av allierte soldater i krigens siste måneder, og det var soldatene fra øst som mest systematisk tok seg til rette.

Dette er grim lesning, men likevel drivende godt skrevet. Anbefales som historisk dokument, og som en påminnelse om at vår sivilisasjon kun er tynt skall over grusomhet og råskap, og dermed hvor utrolig viktig fredsskapende arbeid er.

Tags: , ,

Leave a Reply