Liza Marklund: Den røde vargen

Annika Bengtzon har trukket seg fra stillingen som kriminalredaktør, og jobber i Kväldspressen som undersøkende journalist. Hun er særlig interessert i terrorisme, og når hun får tips fra en journalist om en gammel terrorhandling på en militærbase i Luleå på 60-tallet reiser hun nordover. Men kollegaen blir funnet drept. Annika finner vitner, og mistenker mord. Hun ønsker å gå videre med saken, men har sterke motstandere, både i redaksjonsledelsen, politiet, og skal det vise seg, adskillig høyere opp mot maktens tinder.

Med Den røde vargen kom Liza Marklund tilbake i storform. Hva er det som gjør denne boka så mye bedre enn f.eks Prime Time? Jo, det er mer handling og mindre sutring. Ganske enkelt. Siden Annika er så lite hjemme, slipper vi høre så mye mas om ektemannen Thomas og utroskapen hans, unntatt at Annika oppdager det, og tar affære på journalistvis. Sterke-Annika slår til så det spruter med feministpoeng, uten at den biten av historien virker spesielt troverdig.

Som i de andre bøkene om Annika Bengtson er det ikke med feministbudskapet Liza Marklund gjør det best. Det blir litt anmasende og påtvunget. Men hennes korthugde språk, finhonet gjennom flere år som tabloidjournalist gjør at det blir riktig så spennende underveis. Vi vet jo at Annika selv overlever – hun kommer jo tilbake i senere bøker, men hvor mange andre stryker med før vi kommer til oppklaringen? Anbefalt over de andre bøkene i serien.

Tags: , ,

Leave a Reply