Archive for November, 2014

ran, tysker, føremelding

Monday, November 3rd, 2014

Dette er bare en ordlek. Det er ikke noe viktig her. Husk: Du skal ikke drive ord. Hvis du er glad i å leke med ord bør du ikke lese dette i arbeidstida, med mindre du jobber i NRK Språkteigen eller noe slikt.

De fleste ord med prefiks ‘u’ er ganske enkelt det motsatte av ordet uten prefikset. Eksempler kan være fint – ufint, spesifisert – uspesifisert, nyttig – unyttig, osv.

En annen variant er en sammenlikning av god og dårlig. For eksempel fisk – ufisk, og vær – uvær.

Noen ord finnes bare i u-variant, f.eks ueffen, ufyselig, og uhorvelig. Dette er et interessant språklig fenomen i seg selv. Hvor ble det av det som er effent? Er det slikt man jobber med i de Forente Nasjoner?

Ikke minst finnes det ord som mer eller mindre tilfeldig totalt bytter mening når man setter u foran. Her er noen eksempler.

te – ute
ran – uran
hyre – uhyre
tysker – utysker

Her kan det fort balle på seg med morsomme konstruksjoner:

Regjeringens uføremelding er for eksempel noe fullstendig annet enn det motsatte av skiforeningens føremelding.

En ondskapsfull latter – moooo-hahahaha – er en ku-le-le, som er noe ganske annet enn det motsatte av en ukulele.

Hos en gledespike kan man plukke opp en gledesinfeksjon, men for å kurere dette bør man ikke oppsøke vetrinær. Ugledesinfeksjon er nemlig noe ganske annet.

Hvor mange flere kommer du på?