Antony Beevor: Kampen om Spania

1936. Det bryter ut borgerkrig i Spania, idet facistene, støttet av royalister og den generelle høyresiden, forsøker å ta makten i statskupp, og styrte den venstreorienterte republikken. Krigen varer til 1939, og lidelsene den medfører er enorme. Med god støtte fra fascist-statene i Italia og Tyskland, og oppsiktsvekkende unnfallenhet fra resten av vesten, vinner Francos fascister, og innfører et militærdiktatur som varer helt fram til 1974.

Dette er en svært grundig bok. Den går gjennom den politiske situasjonen i Spania fra slutten av 1800-tallet og fram til mellomkrigstiden, og viser hvordan frontene bygges opp. Etter krigsutbruddet får vi alle de grusomme slagene, men også en dyktig analyse av strategien, eller mangelen på sådan, på begge sider.

Noen ting som jeg festet meg særlig ved:

Den katolske kirkens faste støtte til fascistene, der Franco og hans styrker ble velsignet nærmest som en gudesendt beskyttelse mot den røde fare. Den katolske kirken sanksjonerte dermed overgrep og krig over en lav sko.

Kommunistene på republikansk side søkte ved enhver mulighet eneveldig, diktatorisk makt. De skjøv ut andre partier og grupperinger, ofte i konflikt med den i utgangspunktet demokratisk valgte regjeringen. Etter hvert dominerte kommunistene den republikanske siden fullstendig, og frontene ble dermed steilere. En samlet venstreside med bedre strategiske ledere hadde stått langt sterkere mot fascistene.

Mangelfull eller totalt feilslått militær strategi på republikansk side, ofte med støtte fra såkalte observatører fra Sovjetunionen, kostet titusenvis av menneskeliv, idet unødvendige fronter eller symbolmål ble erobret eller med misforstått tapperhet forsvart til siste mann, uten at dette hadde strategisk verdi. Når en offensiv ble satt i gang ble den alt for ofte kjørt fram uten nødvendig støtte og forsyninger, og ble dermed etter noen dagers suksessfull framrykking, bytte for facistenes styrker.

Baskiske separatister opprettet i løpet av borgerkrigen en fungerende uavhengig stat, inklusive valutasystem. De ble nedkjempet og innlemmet i republikken igjen, før den falt.

Unnfallenhetspolitikken, særlig fra Storbritannia, Frankrike og USA, gav Tyskland og Italia i praksis frie hender til å bruke borgerkrigen som oppvarming til 2. verdenskrig. Nye fly, stridsvogner og våpen ble grundig testet og klargjort til utbruddet i 1939.

Antony Beevor har revidert sin tidligere historie om borgerkrigen i Spania, nyutgitt i anledning at det var 70 år etter at den brøt ut. Forfatteren har bla brukt nye kilder som ble tilgjengelige ved åpning av tyske og sovjetiske arkiver. Dette er fascinerende lesing, ikke minst for en som tidligere knapt visste mer om Spania enn det man får seg av å lese Hemmingway på ferie på solkysten.

Om ikke alle datoer og navn fester seg, er jeg litt rikere enn jeg var før. Anbefales varmt.

Tags: ,

One Response to “Antony Beevor: Kampen om Spania”

  1. ingvar says:

    Guardians omtale:

    “Antony Beevor’s The Battle for Spain, a revamped discussion of the Spanish civil war, succeeds brilliantly, says Piers Brendon”

    http://www.theguardian.com/books/2006/jun/24/featuresreviews.guardianreview4

Leave a Reply