Stein Riverton: Morderen fra mørket

Apoteker Frykman og hans venn Kaptein Nylander, diskuterer iltert en bekjent av dem begge, en lege. Apotekeren er kontrollør i banken, og har avslørt at legen har drevet svindel og underslag, og skylder et stort pengebeløp. Frykman har gitt ham en frist på åtte dager på å skaffe pengene til veie. Så begår legen tilsynelatende selvmord, idet han hopper over bord fra en ferge langt til havs. Frykman og Nylander møtes igjen og undrer seg over saken. Var det virkelig selvmord? Hvem er det da som lusker rundt vinduene til apoteket, og sender skumle brev? Noen dager senere blir apotekeren funnet drept i forretningen. To forbipassernde fremmedarbeidere blir straks anholt for drapet, men kaptein Nylander kan ikke tro at dette er riktig, og setter seg fore å finne ut av hva som har skjedd.

Klassisk psykologisk thriller, tidsmessig satt omtrent til århundreskiftet, og i samme stil som Jernvognen (om enn ikke like fantastisk og sjangersettende som denne). Det litt vankelmodige språket er typisk for forfatteren, og blir nærmest som et virkemiddel for stilen boka er satt i. Det blir helt riktig, men er samtidig litt tungt å lese. Historien er visstnok basert på en virkelig hendelse, et drap i Sverige, noe som gjør den litt mer interessant. Særlig dette med at to fremmedarbeidere som tilfeldigvis passerte gjennom byen selvsagt øyeblikkelig blir anholdt og siktet, er slående.

Anbefales bare sånn passe. Ikke en påle, verken i forfatterskapet eller i norsk kriminallitteraturhistorie.

Tags: ,

Leave a Reply