Arnaldur Indriðason: Hjemstavn

Førstebetjent Erlendur Sveinsson er på hjemlige trakter, i Eskifjörður, en av de mange små fjordene øst på Island. Han har tatt ut en lang ferie fra kontoret i Reykjavik, og har slått seg ned med gasslykt og sovepose i ruinene av familiens forlatte og sammenraste småbruk. Det er basen hans, mens han stadig leter etter broren Bergur som forsvant i fjellet over 40 år tidligere. Så dukker det opp en annen forsvinningssak fra samme periode. Den unge Matthildur forsvant på tur over fjellet i dårlig vær. Men var det ikke rart at kompaniet fra den amerikanske basen som gikk motsatt vei ikke så henne på veien? Erlendur oppsøker dem som finnes igjen, og starter etterforskningen fra bunnen av. Han snakker med Matthildurs slekt og bekjente, og nøster langsomt opp den gamle saken, mens han drømmer om å nøste opp trådene i sitt eget liv.

Erlendur finner endelig fred i denne sannsynligvis siste boka om ham og forsvinningene han har etterforsket. Det har vært et trist, nesten depressivt følge gjennom ni bøker, men duverden for noen historier vi har fått med på veien.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.