Arnaldur Indriðason: Reykjaviknetter

Hurra, enda en bok om Erlendur Sveinsson! Vi går omkring 40 år tilbake i tid, og møter en Erlendur som nyslått politimann på nattpatrulje i Reykjaviks gater. Han kommer over en gammel uteligger som blir funnet død i ei grøft i nærheten av et byggefelt. Blant alle de andre uromomentene Erlendur må forholde seg til i tjenesten klarer han ikke å legge dødsfallet bak seg, og på eget initiativ etterforsker han saken ved siden av den sedvanlige nattpatruljetjenesten.

Med dette tilbakeblikket over Erlendurs liv får vi også et tilbakeblikk over Reykjavik. Byen vokser. Myrer dreneres og blir boligfelt. Blokker og villastrøk reiser seg. Endringen i bygningsmasse gir også en endring i samfunnsliv, og dermed også kriminalitet. Vi får et lite snitt av byens sol- og skyggesider en gang på 70-tallet.

Reykjaviknetter er litt lettere i steget enn mange av de senere bøkene om Erlendur. Indriðason makter å skrive i retrospekt, og fanger snarere hendelser som påvirker den senere romanfiguren, enn å la dem få tilbakevirkende kraft. Anbefalt krim.

Tags: , ,

Leave a Reply