Archive for September, 2015

J.R.R Tolkien: The Lord of the Rings (BBC dramatization)

Tuesday, September 1st, 2015

Inspired by a tweet I’m unable to find at the moment, I listened to BBC’s excellent full-cast dramatization of The Lord of the Rings again, for the first time in 15 years or so. While there are some choices I find strange, like Aragorn’s voice and style for instance, this is still a mighty interpretation of Tolkien’s masterpiece. And it includes quite a bit of song and music too. The intro theme still fills me with anticipation for a new episode, and almost gives me goosebumps.

If you think the complete audiobook too massive, this variant of The Lord of the Rings is a highly recommended abridged variant.

Arnaldur Indriðason: Reykjaviknetter

Tuesday, September 1st, 2015

Hurra, enda en bok om Erlendur Sveinsson! Vi går omkring 40 år tilbake i tid, og møter en Erlendur som nyslått politimann på nattpatrulje i Reykjaviks gater. Han kommer over en gammel uteligger som blir funnet død i ei grøft i nærheten av et byggefelt. Blant alle de andre uromomentene Erlendur må forholde seg til i tjenesten klarer han ikke å legge dødsfallet bak seg, og på eget initiativ etterforsker han saken ved siden av den sedvanlige nattpatruljetjenesten.

Med dette tilbakeblikket over Erlendurs liv får vi også et tilbakeblikk over Reykjavik. Byen vokser. Myrer dreneres og blir boligfelt. Blokker og villastrøk reiser seg. Endringen i bygningsmasse gir også en endring i samfunnsliv, og dermed også kriminalitet. Vi får et lite snitt av byens sol- og skyggesider en gang på 70-tallet.

Reykjaviknetter er litt lettere i steget enn mange av de senere bøkene om Erlendur. Indriðason makter å skrive i retrospekt, og fanger snarere hendelser som påvirker den senere romanfiguren, enn å la dem få tilbakevirkende kraft. Anbefalt krim.

Arnaldur Indriðason: Anger

Tuesday, September 1st, 2015

Reykjavik, ca nåtid. Politimannen Sigurður Óli er i hardt vær. Han blir bedt om en vennetjeneste, og går inn som privat mellommann i en utpressingssak. I et møte med utpresserne blir han vitne til drap. Han får dermed store problemer med å forklare seg for kollegene, og må unngå å bli viklet inn i etterforskningen, samtidig som han prøver å løse saken ved siden av. På privaten har han brutt med Berg-Tora, og må underholde sin nokså dominerende mor.

Arnaldur Indriðason lar nok en gang sin hovedperson Erlendur Sveinsson i stikken i fjordene vestpå, og kollegene Elinborg og Sigurður Óli må ta seg av sakene. Ingen av dem har Erlendurs erfaring og evne til å finne fram til historien bak. Sigurður Óli må dermed bruke alle knep i boka for å finne ut av saken, noe som gir boka litt mer fart, for ikke å si action, enn de mer langsomt avdekkende bøkene om Erlendur.

Fansen om Indriðason blir ikke skuffet. Dette er Reykjavik Noir som ellers, med all den tristesse som hører til. Og selv om ikke Sigurður løser den delen av saken selv, får vi rullet opp en gammel sak i typisk Indriðason-stil. Et drap, der bakgrunnen er en tragisk gammel og grusom pedofilisak.

På tross av all elendigheten har jeg et hjerte både for Elinborg, Sigurður Óli og Erlendur, der de kjemper seg gjennom Rekjaviks mørke bakgater, og denne boka er slett ikke dårligere lesning enn de andre bøkene i serien.