Dag Solstad: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

Larvik, 1968 og gjennom 70-tallet. Gymnaslærer Knut Pedersen forteller om hvordan han blir vervet inn i AKP(ml), denne underlige politiske vekkelsen. Og vekkelse er sannelig ordet, for dette er mer en sekt enn et politisk parti.

I retrospekt er det rart å høre om hvor viktig og altomfattende Partiet, partiarbeid, og de kommunistiske idealene ble for medlemmene. Partikamerater på skolen kunne gå i politisk agitasjon, eller bryte ut i vietnamesisk kampsang i friminuttene. Leger og lærere med akademisk karriere ønsket å nærmest utslette seg selv, og sluttet i jobben, for å ta jobb sammen med proletariatet, og arbeide på fabrikken. Det blir nærmest surrealistisk, og knapt til å tro.

Solstad har gitt mye av seg selv i denne fortellingen, og betrakter det selv mer som sorgarbeid enn ironisk latterliggjøring. For, for dem som var midt oppe i det, var dette det største og beste som hendte både dem selv og verden. Etter Gymnaslærer Pedersens beretning forstår vi kanskje litt bedre det som skjedde.

Tags:

Leave a Reply