Posts Tagged ‘Alf R. Jacobsen’

Alf Reidar Jacobsen: Krysseren Blücher

Thursday, April 25th, 2013

Det er visstnok mange som har skrevet historien om senkingen av Blücher ved Oscarsborg 9. april 1945, men ingen har forsøkt å fortelle hele historien, fra angrepet på Norge ble bestemt av Hitler, til ombordstigning og avgang fra Kiel, og endelig om angrepet på Norskekysten, før forfatteren fikk muligheten med denne boka.

Da jeg gikk på videregående lærte jeg at den som skal fortelle historie, må Fortelle En Historie. Det er det Jacobsen gjør. Dette er ikke bare oppramsing av et hendelsesforløp. Det er også en fortelling, og den blir vist fra begge sider av bordet.

Jacobsen legger ikke fingrene mellom. Feige og unnfalne politikere får det glatte lag, og undersøkelseskommisjonen etter krigen får sitt pass påskrevet. Oscarsborgs kommandant Birger Eriksen blir fremhevet som den uredde helten som reddet kongen og regjeringen, på bekostning av over 800 tyske soldaters liv. “Visst fanden skal der skytes med skarpt!”

En mesterlig forløper til Kongens Nei av samme forfatter. Begge bøkene anbefales varmt, og må gjerne leses i sammenheng.