Posts Tagged ‘Antony Beevor’

Antony Beevor: Kampen om Spania

Tuesday, December 30th, 2014

1936. Det bryter ut borgerkrig i Spania, idet facistene, støttet av royalister og den generelle høyresiden, forsøker å ta makten i statskupp, og styrte den venstreorienterte republikken. Krigen varer til 1939, og lidelsene den medfører er enorme. Med god støtte fra fascist-statene i Italia og Tyskland, og oppsiktsvekkende unnfallenhet fra resten av vesten, vinner Francos fascister, og innfører et militærdiktatur som varer helt fram til 1974.

Dette er en svært grundig bok. Den går gjennom den politiske situasjonen i Spania fra slutten av 1800-tallet og fram til mellomkrigstiden, og viser hvordan frontene bygges opp. Etter krigsutbruddet får vi alle de grusomme slagene, men også en dyktig analyse av strategien, eller mangelen på sådan, på begge sider.

Noen ting som jeg festet meg særlig ved:

Den katolske kirkens faste støtte til fascistene, der Franco og hans styrker ble velsignet nærmest som en gudesendt beskyttelse mot den røde fare. Den katolske kirken sanksjonerte dermed overgrep og krig over en lav sko.

Kommunistene på republikansk side søkte ved enhver mulighet eneveldig, diktatorisk makt. De skjøv ut andre partier og grupperinger, ofte i konflikt med den i utgangspunktet demokratisk valgte regjeringen. Etter hvert dominerte kommunistene den republikanske siden fullstendig, og frontene ble dermed steilere. En samlet venstreside med bedre strategiske ledere hadde stått langt sterkere mot fascistene.

Mangelfull eller totalt feilslått militær strategi på republikansk side, ofte med støtte fra såkalte observatører fra Sovjetunionen, kostet titusenvis av menneskeliv, idet unødvendige fronter eller symbolmål ble erobret eller med misforstått tapperhet forsvart til siste mann, uten at dette hadde strategisk verdi. Når en offensiv ble satt i gang ble den alt for ofte kjørt fram uten nødvendig støtte og forsyninger, og ble dermed etter noen dagers suksessfull framrykking, bytte for facistenes styrker.

Baskiske separatister opprettet i løpet av borgerkrigen en fungerende uavhengig stat, inklusive valutasystem. De ble nedkjempet og innlemmet i republikken igjen, før den falt.

Unnfallenhetspolitikken, særlig fra Storbritannia, Frankrike og USA, gav Tyskland og Italia i praksis frie hender til å bruke borgerkrigen som oppvarming til 2. verdenskrig. Nye fly, stridsvogner og våpen ble grundig testet og klargjort til utbruddet i 1939.

Antony Beevor har revidert sin tidligere historie om borgerkrigen i Spania, nyutgitt i anledning at det var 70 år etter at den brøt ut. Forfatteren har bla brukt nye kilder som ble tilgjengelige ved åpning av tyske og sovjetiske arkiver. Dette er fascinerende lesing, ikke minst for en som tidligere knapt visste mer om Spania enn det man får seg av å lese Hemmingway på ferie på solkysten.

Om ikke alle datoer og navn fester seg, er jeg litt rikere enn jeg var før. Anbefales varmt.

Antony Beevor: Berlin – Nederlaget 1945

Friday, January 10th, 2014

Østfronten er tapt, og den Røde hær ruller innover mot Tysklands østgrense. De tar landsby etter landsby, front etter front. Hitlers øverste ledelse vakler. Den tyske hærledelsen er i sterk konflikt med føreren. På Jalta-konferansen utmanøvrerer Stalin vestmaktene og en syk og svak Roosevelt, og får spillerom til å gjøre som han vil med Øst-Europa. De alliertes bombeangrep mot Berlin tetner til, og sivilbefolkningen lider i bomberommene, og venter på det endelige oppgjøret. Det eneste håpet for tyskerne at de allierte vestmaktene er mindre blodtørstige enn russerne. Det er ikke alltid tilfelle. I byene går den Røde hær fra dør til dør for å finne og henrette alle SS-soldater de kan finne. Nazistene på sin side kaller ut sine siste reserver. Sivilister, veteraner, krigsskadde, og barn ned i 12-13-års alder blir sendt ut med enkel uniform og panzerfaust for å forsvare Hitler mot sovjetiske stridsvogner. Tusenvis blir unødvendig drept før kampene ebber ut.

Antony Beevor baserer seg på mengder av historiske kilder, militære rapporter, personlige arkiv, brev og dagbøker, og tegner et sørgerlig bilde av krigens slutt i Tyskland våren 1945. Sivile som militære tyskere drepes for fote og plyndringen av sivilbefolkningen i øst er altomfattende. Stalin sparte heller ikke sine egne. Han lot to marskalker konkurrere om å nå Berlin, for å heise det sovjetiske flagget over byen. Kappløpet medførte unødvendig store slag, med store tap på begge sider. Ved et strategisk viktig høydedrag ble 30.000 soldater drept, og en tredjedel av disse fra den Røde hær. Det verste er likevel de grotesk mange voldtektene. I følge Beevor ble anslagsvis en million tyske kvinner voldtatt av allierte soldater i krigens siste måneder, og det var soldatene fra øst som mest systematisk tok seg til rette.

Dette er grim lesning, men likevel drivende godt skrevet. Anbefales som historisk dokument, og som en påminnelse om at vår sivilisasjon kun er tynt skall over grusomhet og råskap, og dermed hvor utrolig viktig fredsskapende arbeid er.

Antony Beevor: Kreta – Okkupasjon og motstand

Saturday, May 11th, 2013

Andre Verdenskrig. Hellas kjemper på vikende front mot Italia og Tyskland, mens et fullstendig lammet britisk diplomati står og ser på, og når britene endelig bestemmer seg for å trå støttende til, er det for lite og for få. Troppene trekker seg tilbake til Kreta, og klargjør et forsvar mot tysk angrep fra sjøsiden, men tyskerne kommer med fallskjermsoldater. Etter en innbitt motstandskamp evakuerer britene, og driver heller motstandsgerilja med støtte fra lokale krefter, inntil tyskerne endelig kapitulerer.

Dette kunne vært bra, men stort sett blir det dørgende kjedelig. En endeløs strøm av datoer, navn på steder og offiserer på gresk og britisk side. Stadig, om enn sikkert legitim, tilbakevendene klaging over manglende britisk tiltakslyst og gjennomføringsevne i Middelhavsområdet, gjennomsyrer gjengivelsen av hendelsene, helt fra statsministerstolen, og ned til lokale offisererer, med intriger, dårlig kommunikasjon, og nedslakting av soldater som resultat. Det er selvsagt tragisk, og til å grine av, men som historielæreren min pleide å si, skal du fortelle historie, må du fortelle en historie, og vise sammenhengen mellom det som skjer. Og det makter ikke Beevor i denne boka. Til det er hans behov for dokumentasjonsdetaljer, dateringer og navn for viktig. Riktignok glimter han til innimellom. Episoder under nedslaktingen av tyske fallskjermsoldater blir gjengitt med realistisk gru. Historiene om de stolte, og ukuelige kreterne likeså, og kidnappingen av en tysk general kunne vært klippet ut av en MacLean-thriller. Men det holder ikke til å forsvare resten av boka. Som historisk dokument står den nok som en godt fundamentert påle, men da nærmere et oppslagsverk. Jeg har hørt at andre historietimer fra Beevor er gode. Jeg får håpe de er bedre enn dette.