Posts Tagged ‘Free Software’

Free Software driving Norwegian Political Parties’ Web sites

Monday, January 5th, 2009

I just did some small research on what CMS and web server/application server systems the Norwegian political parties are using for their web sites. This autumn it is election for parliament in Norway. Note of course that it is not necessarily a political statement to use Free Software and Open Source software in production.

Under follows the list of the parties represented in the parliament today in the oh-so-nineteeneighties left-to-right scale. Free software marked with light-green, non-free with pink and unsure with yellow.

This list is compiled with the help of friends, Google and some HTTP poking. Please post corrections on any error found.

Party URL OS Server/Stack CMS
Rødt http://roedt.no/ Linux Apache/PHP/MySQL Talko
http://talko.org/
SV http://sv.no/ Linux Apache/PHP/MySQL EZPublish
http://ez.no/
AP http://dna.no/ Linux Apache/PHP/MySQL EZPublish
http://ez.no/
SP http://sp.no/ Linux Apache/PHP CorePublish
http://corepublish.no/
KrF http://krf.no/ Windows Oracle MySoft
http://mysoft.no/
Venstre http://venstre.no/ Linux Apache/PHP/MySQL Internally custom built CMS system
Høyre http://hoyre.no/ Linux Squid/Apache/ZOPE Zope Topics Map
http://ztmproject.org/
FrP http://frp.no/ Linux Varnish/Resin IdiumPortal
http://www.idium.no/

Fri programvare på 79 av Norges 100 mest besøkte nettsteder

Wednesday, November 28th, 2007

TNS-Gallup har en morsom liste med de mest besøkte nettstedene i Norge. Jeg tok utgangspunkt i denne lista fra uke 46 i år (2007). Ved å snuse litt på http-headeren til disse nettstedene, og litt hjelp av Netcraft kan jeg presentere følgende påstand:

Av Norges 100 mest besøkte nettsteder kjører 74 på fri programvare. Om man tar med alle med Linux som operativsystem stiger tallet til 79. Det er også artig at Varnish har tatt så stor markedsandel på så kort tid. Her er lista.

Apache: 60%
Apache + Varnish: 8%
Microsoft IIS: 21%
Oracle: 5% (alle på Linux)
Oracle + Varnish 1%
Resin: 2%
Resin + Varnish: 1%
Zope + Varnish: 1%
nginx + Varnish: 1%

Hvis vi videre ser på hvilke nettsteder som bruker hva, kommer det fram at Microsoft IIS ikke dukker opp på lista før nummer 20 (opplysingen 1881).