Posts Tagged ‘tog’

Forslag til spørreundersøkelse fra NSB

Tuesday, November 20th, 2012

Kjære NSB. Takk for at jeg fikk være med i spørreundersøkelsen om informasjon på tog og stasjoner. Informasjon til de reisende er veldig viktig, og dere har blitt mye bedre på det de siste årene, ikke minst gjennom digitale kanaler. Bra!

Men som reisende er det en annen ting mange passasjerer ofte er opptatt av, nemlig selve togreisen.

Her er forslag til spørsmål til en ny undersøkelse, spesielt tilpasset målgruppen “Dagpendlere i Oslo-området”:

Hvor ofte i løpet av de siste fire uker har du opplevd å få sitteplass på morgentoget til Oslo S? (10+), (5-9), (0-4)

I løpet av de siste fire uker, hvor ofte har du måttet stå igjen på plattformen fordi toget var så fullt at du ikke kom med? (1-2), (3-5), (6+)

I løpet av siste fire uker, har du opplevd at toget var så fullt at du mener det kunne utgjøre et sikkerhetsproblem?

Har du opplevd personell på toget som uhøflig eller ubehøvlet overfor deg selv eller medpassasjerer?

Hvor ofte er ditt vanlige pendlertog forsinket? (alltid), (ofte), (av og til)

Har du opplevd at personell på toget ikke forstår eller har nok kunnskap om regler eller billettsystem?

For dem med periodebillett: Synes du at prisen for billetten er passende for det produktet du får?

For the record: Jeg foretrekker fremdeles toget framfor andre alternativer når jeg kan velge.

Flere gode spørsmål til en pendlerundersøkelse? Bruk kommentarfeltet.